mapa
czwartek, 23 października 2014 r.Imieniny:Edwarda, Marleny, Seweryna
boxboxboxbox

Strona główna

Zaproszenie pracodawców na spotkanie informacyjne

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym „Nowe formy wsparcia dla pracodawców” które odbędzie się 23 października 2014 roku o godz. 11:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi w Sali Poradnictwa Zawodowego (II piętro).

więcej >>>

wtorek 21 października 2014 12:41

Zaproszenie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące wsparcia młodych mieszkańców Warmii i Mazur w ramach przygotowań do ogłoszenia konkursów regionalnych na realizację „Gwarancji dla młodzieży”.

więcej >>>

wtorek 21 października 2014 08:14

Informacja o naborze wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza w dniu 20.10.2014 r. nabór wniosków o przyznanie refundacji  kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS.

więcej >>>

poniedziałek 20 października 2014 15:19

Nabór do projektu „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie  z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR), Fundacją Fuga Mundi (FFM) oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji (SPI) prowadzi nabór uczestników do w/w projektu. Projekt skierowany jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych, pozostający bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

więcej >>>

czwartek 16 października 2014 14:54

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
TATY

Krysi Korotko
i jej
Najbliższym

składają koleżanki i koledzy
z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi
                                                                                                         

więcej >>>

czwartek 16 października 2014 08:20

Bezpłatne szkolenie dla osób bezrobotnych

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie ADELFI zaprasza na szkolenie pn. Przedsiębiorczość społeczna bez tajemnic. ABC przedsiębiorczości społecznej.

więcej >>>

poniedziałek 06 października 2014 11:00

OWIES zaprasza na szkolenie

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie ADELFI zaprasza na szkolenie pn. Ekonomia społeczna – motor rozwoju wsi.

więcej >>>

poniedziałek 06 października 2014 10:49

Liczba bezrobotnych w końcu września 2014 r.

Według stanu na dzień 30 września 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi zarejestrowane były 1 892 osoby bezrobotne co oznacza, że w stosunku do 31 sierpnia 2014_r. (1 915 bezrobotnych) liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 23 osoby, natomiast w stosunku do września 2013 r. (2 227 bezrobotnych) liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 335 osób.

więcej >>>

poniedziałek 06 października 2014 08:05

Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza w dniu 16.09.2014 r. nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu z rezerwy ministra pn. „Już czas”

więcej >>>

wtorek 16 września 2014 10:15

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

więcej >>>

wtorek 16 września 2014 10:03

Strona: