mapa
poniedziałek, 22 września 2014 r.Imieniny:Maury, Milany, Tomasza
boxboxboxbox

Strona główna

Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza w dniu 16.09.2014 r. nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu z rezerwy ministra pn. „Już czas”

więcej >>>

wtorek 16 września 2014 10:15

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

więcej >>>

wtorek 16 września 2014 10:03

Ogłoszenie o naborze wniosków dla organizatorów stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza w dniu 10.09.2014 r.nabór wniosków dla organizatorów stażu w ramach programu z rezerwy ministra pn. „Już czas”

więcej >>>

środa 10 września 2014 14:55

Informacja dla bezrobotnych do 30 roku życia - BON SZKOLENIOWY

Zgodnie z art. 66 k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674, z późn. zm.) na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy, który stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

więcej >>>

środa 10 września 2014 13:35

Nabór wniosków w ramach środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w ramach posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłasza II nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej
 
- w wysokości do 40.000,00 zł (przewidziana alokacja: 40 000,00 zł).

więcej >>>

piątek 05 września 2014 13:44

Informacja dla bezrobotnych do 30 roku życia - BON ZATRUDNIENIOWY

Zgodnie z  art. 66 m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674, z późn. zm.) Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy, który stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon.

więcej >>>

czwartek 04 września 2014 15:18

Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza w dniu 4.09.2014 r. nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu z rezerwy ministra pn. „25 minus”.

więcej >>>

czwartek 04 września 2014 15:13

Informacja dla bezrobotnych do 30 roku życia – BON NA ZASIEDLENIE

Zgodnie z art. 66 n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon na zasiedlenie uprawnionej osobie bezrobotnej, dla której nie posiada innej propozycji aktywizacji, oferty pracy na terenie działania lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

więcej >>>

czwartek 04 września 2014 14:58

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. W pierwszym okresie, tj. w latach 2014-2015 środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.

więcej >>>

czwartek 04 września 2014 11:47

Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2014 r.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi zarejestrowanych było 1 915 osób bezrobotnych co oznacza, że w stosunku do 31 lipca 2014_r. (1 932 bezrobotnych) liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 17 osób, natomiast w stosunku do sierpnia 2013 r. (2 213 bezrobotnych) liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 298 osób.

więcej >>>

czwartek 04 września 2014 07:51

Strona: